Nr 193 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

drukuj dokument

UCHWAŁA Nr 193

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2009 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 100 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie   stanowi się co następuje:

 

§ 1

W § 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego:

1)     w  ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) odznakę „zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie”.

2)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” oraz odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” przyznaje Rektor.

3)     ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Regulaminy określające zasady i tryb nadawania medali, Lauru oraz odznaki uchwala Senat”

4)     ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Wzór medalu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz Lauru i odznaki,  o których mowa w ust. 4, zamieszczone są w załączniku nr 3.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2009
Data publikacji:
15.06.2009 11:07
Data aktualizacji:
08.09.2014 10:21
Liczba wyświetleń:
3984
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument