Nr 178 z dnia 14 maja 2009 roku o zmianie w Uchwale Nr 93 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy

dokumenty do pobrania

UCHWAŁA Nr 178

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 maja 2009 roku

 

o zmianie w Uchwale Nr 93 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 6

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      W tytule oraz w § 1 Uchwały Nr 93 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 6 wyraz dzierżawy zastępuje się wyrazem „użyczenia”.

2.      Tekst jednolity uchwały, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 178

z dnia 14 maja 2009 r.

 

UCHWAŁA Nr 93

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

 

 

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 6

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawioną przez Rektora, propozycję użyczenia Stowarzyszeniu Wspólnota Polska nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 6.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.05.2009
Data publikacji:
19.05.2009 13:00
Data aktualizacji:
08.09.2014 11:54
Liczba wyświetleń:
3313
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument