Nr 95 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej - Akademickie Centrum Kultury

UCHWAŁA Nr 95

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej - Akademickie Centrum Kultury

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 1 w związku z § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej – Akademickie Centrum Kultury.

 

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2009
Data publikacji:
05.02.2009 09:35
Data aktualizacji:
10.09.2014 09:57
Liczba wyświetleń:
3058
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument