Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 DRUKUJ WNIOSEK

 Dane wnioskodawcy:

Imię i nazwisko / nazwa podmiotu

.................................................................................................................................

 

Nr PESEL / REGON:

.................................................................................................................................

 

Adres pocztowy, adres e-mail:

.................................................................................................................................

 

Nr telefonu:

.................................................................................................................................

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz. U. Nr 112, poz 1198 z późń. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Oczekiwany sposób udostępnienia informacji:*

wgląd w dokumenty urzędowe w siedzibie Uczelni

kserokopie dokumentów lub wydruki

 

pliki komputerowe na płycie CD lub DVD

Forma przekazania informacji:*

poczta elektroniczna, adres e-mail: ...............................................................

listownie, adres: **....................................................................................

odbiór osobisty

przekazanie informacji telefonicznie na wyżej wskazany numer

-----------------------------------------------------------------------

                                        Miejscowość, data, podpis wnioskodawcy

Uwagi:
* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej
 
Uczelnia zastrzega prawo pobierania opłaty od informacji udostępnianych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Dorota Nowakowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.09.2007
Data publikacji:
13.09.2007 13:15
Data aktualizacji:
13.05.2019 13:26
Liczba wyświetleń:
40874
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wniosek o udostępnienie informacji.doc57.5 KB