Zespół Radców Prawnych

Strona została usunięta dnia: 8 maj, 2013 - 12:38

Likwidacja Jednostki

na podstawie:

Zarządzenie Nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Zespół Radców Prawnych 

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 211 i 212, 10-719 Olsztyn

kod ewidencji korespondencji: 90-0202; kod finansowy: 9002

tel. +48 89 524-52-44

Radcy prawni

radca prawny Edyta Gietka

tel. +48 89 523 52 47

edyta.gietka@uwm.edu.pl

poniedziałek, czwartek; pok. 211

radca prawny Marek Nożyński

tel. +48 89 523 39 46

m.nozynski@uwm.edu.pl

wtorek, piątek; pok. 309

radca prawny Małgorzata Szostawicka

tel. +48 89 524 52 46

malgorzata.szostawicka@uwm.edu.pl

wtorek, czwartek; pok. 211

radca prawny Joanna Szwedowicz

tel. +48 89 524 52 47

joanna.szwedowicz@uwm.edu.pl

poniedziałek, środa; pok. 211

Starszy referent

mgr Marta Poszewiecka
marta.sobczak@uwm.edu.pl
tel. +48 89 524 52 44

 Samodzielny referent

           mgr inż. Dorota Nowakowska

         tel. +48 89 524-52-44, kom. 694 40-17-09

            dorota.nowakowska@uwm.edu.pl


 Zespół Radców Prawnych 

1)   sporządzanie Rektorowi i Kanclerzowi opinii i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,

2)   informowanie organów Uniwersytetu o:

a)   zmianach w obowiązującym stanie prawnym z zakresu działalności Uniwersytetu,

b)   uchybieniach w przestrzeganiu prawa i skutkach tych uchybień,

3)   pomoc prawna w prowadzonych przez Uniwersytet negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów długoterminowych, nietypowych lub dotyczących przedmiotu o znacznej wartości, jak również umów z kontrahentami zagranicznymi,

4)   sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Uniwersytetu,

5)   występowanie w charakterze pełnomocnika Uniwersytetu w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,

6)   pomoc prawna w tworzeniu wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie,

7)   udzielanie wskazówek odnośnie sposobu zbierania materiałów potrzebnych do wykazania winy w razie popełnienia przestępstwa na szkodę Uniwersytetu oraz gromadzenie materiałów potrzebnych do uzasadnienia roszczeń majątkowych lub obrony interesów w postępowaniu sadowym, a także administracyjnym i nadzór nad wykonaniem tych czynności, a w przypadku szkody wynikłej z przestępstwa – przedstawianie wniosków dotyczących zabezpieczenia roszczeń i wszczęcia właściwych kroków sądowych,

8)   przechowywanie akt prowadzonych spraw,

9)   pomoc prawna jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu przy sporządzaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz w szkoleniu pracowników w zakresie znajomości tych przepisów,

10)opracowywanie sprawozdań w zakresie swojego działania.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Zespół Radców Prawnych
Wytworzył:
mgr inż. Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
11.10.2007
Data publikacji:
11.10.2007 13:44
Data aktualizacji:
08.05.2013 12:38
Liczba wyświetleń:
18415
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument