Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 221, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-39-26 fax +48 89 524-04-94;
http://bwm.uwm.edu.pl
 
Kierownik: 
mgr inż. Agnieszka Matejko
tel. +48 89 523-35-21 
 
Specjalista:
mgr inż. Agnieszka Murzec-Wojnar
tel. +48 89 523-34-67 
 
Specjalista:
mgr Mateusz Pikuliński
tel. +48 89 523-34-15
 
Specjalista:
dr Sylwia Zakrzewska
tel. +48 89 523-39-26
 
Starszy referent:
mgr Joanna Chaberek
tel. +48 89 523-34-15
 
Starszy referent:
mgr Ewelina Sobocińska
tel. +48 89 523-34-67
 
Referent:
mgr Magdalena Burczyńska
tel. +48 89 523-39-26
 
Referent:
mgr Katarzyna Hebda
tel. +48 89 523-39-26
 
Referent:
mgr Urszula Szmigiel
tel. +48 89 523-34-15
 
 
Do zadań Biura ds. Współpracy Międzynarodowej należy:
 
1. Do zakresu działania Biura należy w szczególności:
    1)  administracyjna obsługa i ewidencja:
       a)  międzynarodowych umów bilateralnych;
       b)  gości zagranicznych Uniwersytetu;
       c)  studentów obcokrajowców;
       d)  wyjazdów zagranicznych realizowanych przez pracowników, doktorantów i studentów UWM;
       e)  Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej;
       f)   projektów realizowanych w Uniwersytecie w ramach programu Erasmus+;
       g)  projektów realizowanych w Uniwersytecie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG
           (EEA Grants) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Norway Grants);
       h)  innych projektów realizowanych w Uniwersytecie o charakterze międzynarodowym;
        i)  międzynarodowych sieci uniwersyteckich.
    2)  koordynowanie prac związanych z realizacją projektów w ramach programu Erasmus+
        dotyczących zagranicznych mobilności studentów i pracowników.
    3)  działalność w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych
       
Unii Europejskiej.
    4)  działalność Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess w Olsztynie. 
 
 
Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Wytworzył:
mgr inż. Agnieszka Matejko
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.06.2007
Data publikacji:
19.09.2007 07:43
Data aktualizacji:
13.12.2018 14:05
Liczba wyświetleń:
87725
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument